بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۵

ساماندهی کیفیت تولید پنیر، پشت اتاق استاندارد ۹۵/۵/۱۲

ساماندهی کیفیت تولید پنیر، پشت اتاق استاندارد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | ۱ دیدگاه

ارتقای شاخص‌های کیفی صنعت داروسازی و نیاز صنایع غذایی کشور در آیین جایزه ملی کیفیت غذا، دارو وبهداشت۹۵/۴/۲۹

ارتقای شاخص‌های کیفی صنعت داروسازی و نیاز صنایع غذایی کشور

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سم ارزان مصرف آب بالا ،روزنامه صمت ۱۳ مرداد۹۵

سم ارزان،روزنامه صمت ۱۳ مرداد۹۵ مصرف آب بالا

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نخستین کنگره «چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد نشان‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی ۲ ۵ ۹۵

نخستین کنگره «چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با رویکرد نشان‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی ۲ ۵ ۹۵

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

همیشه برخاستن،هفته نامه شنبه ۹۵/۵/۱۶

هفته نامه شنبه ۹۵ ۵ ۱۶

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: