بهروز فروتن در مصاحبه با هفته نامه صدا ۹۴/۲/۲۷

هفته نامه خبری ، تحلیلی صدا . یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴٫
بهروز فروتن:
بهروز فوتن که کارآفرین و بنیانگذار شرکت مواد غذایی بهروز است می گوید: (اگر ثروت از راه تلاش بدست بیاید بسیار خوشایند و شیرین است، اما اگر قرار باشد این ثروت از راه غیر اصولی به دست آورده شود، این سرمایه نیست ، چپاول ثروت دیگران است، در واقع، زاییده نقطه ابهامی قانونی دور زدن قانون یا نترسیدن از خداست)
به هرحال، رسیدن به سرمایه های یک شبه، اعتبار و اعتماد جامعه را دچار مشکل می کند به همین دلیل هم فروتن معتقد است: جامعه یک توانی دارد که باید به صورت عدل، داد و داوری بسته به تلاش افراد بین آنها تقسیم شود. حال اگر ما، کم قانونی یا ابهام قانونی یا دور زدن قانونی را داریم یا افرادی از هر کانال دیگری این ثروت عامه را به نفع خودشان مصادره می کنند، حتما ثروت ملی را مصادره کرده اند. در واقع، نظام قضاوتی ما درباره این آدم ها، راجع به پول نیست، راجع اعتبار جامعه است و باید مدافع اعتبار جامعه باشد.
به هر حال، هر سرمایه داری، از یک فعالیتی کارش را شروع کرده است. مثل یک سرباز صفر که تبدیل به یک درجه دار می شود این بالا آمدن تدریجی مثل رشد یک فرزند است تولید ثروت و بازرگانی مثل بچه هستند تا به تدریج تلاش کنند تا به بلوغ برسند. از طرف دیگر در کشورهای با اقتصاد ازاد هر سه ضلع اقتصاد یعنی کارفرما کارگر و دولت سود میبرند چرا که کارفرما سود کارس را میگیرد کارگر مزایا و حقوق بهتری دریافت میکند و دولت هم بعنوان ضلع سوم با گرفتن مالیات به خواسته هایش میرسد
به همین دلیل بر اساس صحبت های فروتن در کشورهای پیشرفته ثروت را افتخار ملی میبینند چراکه از راه سالم و صواب و از تولید و بازرگانی بدست امده است.امامتاسفانه در ایران واژه سرمایه دار منتسب به عده ای اندکی شده است که از راه ناصواب این ثروت را بدست اورده اند او میگوید ما باید بین سرمایه گذار اصولی و غیر اصولی تفاوت قائل شویم.کسی که تلاش میکند وام میگیرد بیداری میکشد چون میخواهد افتخار خودش را با افتخار ملی گره بزند.اما کسی که با کلمه سرمایه یک شبه به پول هنگفتی میرسد میخواهد افتخار خودش را با پول گره بزند در نتیجه کسانی که بدون تلاش به پول رسیده انددر بین مردم جایگاهی ندارد.
به گفته این ایین کارآفرین در همه جای دنیا این سرمایه داران نو ظهور رشد میکنند اما اینجا نقش دولت مهم است که با تمام قدرت و توان قانونی در مقابل این گونه افراد بایستد و مدافع حقوق تلاشگران واقعی باشد.
فروتن ادامه میدهد برای ایجاد انگیزه تولید سالم در کشور و داشتن قواعد مساعد برای پیشرفت کار سالم مدیریت کشور باید ملی فکر کند.برای این کار می تواند به دریافت نحوه ارزش افزوده، مالیات، بیمه های اجتماعی، عوارض ناشی از برق ، گاز، آب و … را بازنگری کند. چرا که سود دولت در گردش کار است کشورهایی نظیر ترکیه، امارات، کره، ژاپن و …. و قواعدشان را بر مبنای هویت تولید سالم در کشور گذاشته اند ما تا زمانی که قانون شفاف نداشته باشیم از نقاط تاریک قانون و ارتباطات شخصی استفاده می شود.و همچنان شاهد پدیده هایی مثل سرمایه داری مثل سرمایه داری نو ظهور خواهیم بود.
مصداق این پدیده های سرمایه داری نو ظهور هم برای خیلی از افراد، کارشناسان و فعالان اقتصادی، همین دور دور کردن های جوانان ۲۰ ساله است. البته نگاه های ضد سرمایه داری نسبت به اوایل انقلاب در حال فروکش کردن است آن زمان طیفی بر اساس آموزه های چپ در مکاتبات مار کسیستی و سوسیالیستی با سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی مخالف بودند و همه چیز را دولتی کردند اما این فرایند ادامه پیدا نکرد حتی کشورهای کمونیستی مثل چین و روسیه از اقتصاد بسته چپی برگشتند و زمینه سرمایه گذاری را در کشور هایشان فراهم می کنند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رشد صنعت با حمایت از تفکر کارآفرینی

30 فروردین 94 روزنامه صمت22

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کارآفرینان انرژی مثبت می خواهند

کد خبر: ۳۰۱۳تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۲۵ ۱۰:۱۵
بهروز فروتن، کارآفرین برتر کشور
کارآفرینان انرژی مثبت می خواهند
موضوع کار آفرینی در ایران جدی گرفته نشده است. به این علت که نهادینه نیست و تنها در حد سطحی به آن پرداخته می شود. در حالی که کارآفرینی تفکر عمیقی است و تعاریفی که دنیا در مورد آن ارائه می دهند درست است.

به گزارش پایش پرس موضوع کار آفرینی در ایران جدی گرفته نشده است. به این علت که نهادینه نیست و تنها در حد سطحی به آن پرداخته می شود. در حالی که کارآفرینی تفکر عمیقی است و تعاریفی که دنیا در مورد آن ارائه می دهند درست است.
اما از نظر من، کار آفرینی به تصویر کشیدن ذهن به عمل است که البته کاربرد هم داشته باشد. جامعه ایران با فرهنگ کارآفرینی غریب است. آن هم به دلیل روش های سنتی و فئودالی که یک نفر کار کند تا ۲۰ نفر نان بخورند.
کارآفرین مقاصد حرفه ای دارد و با «نان آور» فرق می کند. به طور مثال یک نفر پیمان کار ساختمان است. او کار می کند و پول در می آورد اما کارآفرین نیست. این پیمان کار تنها نان آور است.
به اعتقاد من تمام آدم ها در سراسر کره زمین، یک کارآفرین هستند. چرا که آنها اندیشه هایشان را به تصویر می کشند و نقاشی می کنند. مهم این است که افراد، هنر و خلاقیت را در خود بشناسند.
کارآفرین فردی با جسارت است. او در کاری خطر می کند که در حین حال ایمنی هم داشته باشد. به عبارتی جایی که احتیاج به ریسک کردن باشد، کارآفرین ورود پیدا می کند. مثلا ده نفر با هم در یک سطحی نشسته اند، آن کسی که یک پله بالاتر می رود، وسیع تر می بیند. چون دور نمای بیشتری را مشاهده می کند پس جسارت به خرج می دهد. البته کار آفرین ها هم با هم متفاوت هستند. شاید یک کارآفرین در پله اول متوقف شود و شاید کارآفرینی دیگر تا پله دهم هم بالا برود. افرادی مثل پاستور یا ابن سینا همه خلاقیت به خرج دادن و ابتکار عمل داشتند.
البته از سوی دیگر کارآفرین نیاز دارد دستگاه های ذی ربط آن در جامعه درکش کنند. او نیاز به کمک ندارد، بلکه نیاز به حمایت دارد. ابتکار عمل برای فردی اتفاق می افتد که در جامعه فهمیده شود. همین طور هم باید به کارآفرینان جامعه افتخار شود. به عبارتی باید معانی مثبت به کار برده شود تا فضای جامعه به سمت کارآفرینی برود.
علاوه بر بعد فرهنگی ماجرا، زاویه اقتصادی هم به موضوع کارآفرینی وجود دارد. در اصل باید گفت جامعه ای پیشرفت می کند که جسارت و خلاقیت داشته باشد. جامعه باید به دنبال افرادی بگردد که در ذهنشان سوال ایجاد می شود و برای پیدا کردن این سوال تلاش می کنند. به همین دلیل هم به نظر من باید از دوره ابتدایی و دبستان به کارآفرینی ارزش قایل شویم. در ایران اگر کودکی مدادش را بتراشد مورد مواخذه قرار می گیرد، اما در کشورهای خارجی کودک را برای استفاده از مدادش تشویق می کنند.
کار آفرینی در اقتصاد نقش موتور محرک را دارد. پیش قراول فرهنگ و اقتصاد در جامعه کسانی هستند که کارآفرینی می کنند و به عبارتی خلاقیت دارند و فکر می کنند. البته باید توجه داشت که کارآفرینی آزمون و خطاست و نباید به آن ایراد گرفت. اگر کارآفرینی کار اشتباهی انجام داد باید حمایت شود تا بارور شود. چرا که آدمی که کار می کند، اشتباهش مشخص می شود. آن که کاری انجام نمی دهد، اشتباه را هم نمی فهمد.
برای راهکار از این موضوعات و زوایی در کارآفرینی باید گفت که فرهنگ «یک شبه» ساخته نمی شود. ۱۰، ۱۵ سالی می شود که کارآفرینی در کشور شکل گرفته است. اما هنوز هم به طور کامل این کلمه در جامعه جا نیوفتاده است.
همین طور در مورد مشاغل دیگر هم این موضوع صدق می کند. چند شغل در دنیا بسیار با اهمیت و مهم هستند، در حالی که همان چند شغل در ایران جز مشاغل اضافه و بدون کارآمد به حساب می آیند. اولین شغل، منشی گری است. منشی هر سازمان نشان از هویت آن سازمان دارد. به عبارتی منشی گری هنر است. اما در ایران اصلا توجهی به آن نمی شود.
دومین شغل روابط عمومی است. روابط عمومی یعنی پیوند دادن سازمان با جامعه. هرچه این پیوند قوی تر باشد، نتایج بهتری هم در پی خواهد داشت.
ویزیتوری و بازاریابی هم سومین شغل است که در ایران به آن توجهی نمی شود و به هر فردی که بیکار می شود، در اولین وحله، پیشنهاد این شغل داده می شود. در حالی که ویزیتور در اروپا یک جامعه شناس است. او باید در جامعه رفت و آمد داشته باشد و مردم را بشناسد.
خبرنگاری و مجری گری هم چهارمین شغل در این مجموعه است. در حالی که این فرد باید آنقدر تیزبین باشد تا بتواند به کنه ماجرا پی ببرد. به این ترتیب، هر فردی که قلم دست گرفت، خبرنگار نمی شود.
در نهایت باید توجه کرد که به انسان ها در هرجایگاهی که هستند باید احترام گذاشت. حالا این فرد چه چاه کن باشد چه یک سیاستمدار. ارزش هر کاری به عشق انجام دادن آن است. مگر مادری می تواند بین فرزندانش فرق بگذارد و یکی را بیشتر از دیگری دوست داشته باشد. شغل هم همین طور است. انرژی مثبت دادن برای تفکر مثبت یکی از زوایای مهم کارآفرینی است.
*بهروز فروتن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ضیافت صمیمانه خانواده صنایع غذایی به میزبانی بهروز فروتن+ تصاویر

یک شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۷

به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد/

ضیافت صمیمانه خانواده صنایع غذایی به میزبانی بهروز فروتن+ تصاویر

فود پرس – ضیافت صمیمانه خانواده صنایع غذایی به مناسبت نیمه شعبان به میزبانی بهروز فروتن برگزار شد.
به گزارش فود پرس، در این ضیافت که چهره های نام آشنای صنایع غذایی به همراه همسران خود حضور داشتند بهروز فروتن یکی از پیشکسوتان و نامداران صنعت غذا طی سخنانی ضمن تبریک به مناسب فرارسیدن نیمه شعبان گفت: صنعت غذا امروز بیش از همیشه به همدلی و همکاری نیاز دارد.
وی افزود: اختلاف نظر امری بدیهی و طبیعی  است اما نباید اجازه داد این اختلاف نظرها به خانواده بزرگ صنعت غذا آسیب بزند.
وی هدف از این میهمانی را ایجاد جوی صمیمانه میان خانواده صنعت غذا عنوان کرد و گفت: نمی توان با کینه توزی و دشمنی مشکلات را از پیش روی برداشت.

– See more at: http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86&Title=%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF/},{%20%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#sthash.RfeIERi2.dpuf

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بهروز فروتن، مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی:لباس کاغذی را از تن تولید خارج کنیم/ همه باید نسبت به تعالی صنایع غذایی هم پیمان باشیم

«دوست من سلام» شعاری است که شنیدن آن ناخوداگاه نام بهروز فروتن، بنیانگذار شرکت صنایع غذایی «بهروز» را یادآور می‌شود. مردی که به دلیل برخی خصایل فرهنگی همیشه رفتارهای متفاوتی از خود به منصه ظهور گذاشته و شاید همین تفاوت‌هاست که کمتر تجمع و تشکلی از صنعت غذا را می‌توان یافت که یک پای ثابت آن نباشد. صدور حکم اخیر وی به عنوان مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی شاید به تاسی از فضای حاکم بر این تشکل قدری حاشیه‌ساز شد، اگرچه وی هیچ توجهی به حواشی ندارد و با عشق تنها به تعالی صنعت غذا می‌اندیشد. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگو با رییس هیات‌مدیره شرکت صنایع غذایی «بهرنگ» است که ماحصل آن را با هم می‌خوانیم:

در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم، فوری‌ترین نیازهای صنعت غذا را تشریح فرمایید.
به اعتقاد من نباید راه و روش خاصی را دوباره اختراع کنیم. تلفن یک بار اختراع شد، در تمام دنیا میز کشاورزی و صنایع غذایی وجود دارد و همه تصمیم‌ها در آنجا اتخاذ می‌شود. در کشور ما هم قبل از هر اتفاقی مدیر تصمیم‌گیر باید تولید را باور داشته باشد و اگر این باور در میان تمام مدیران ایجاد شود، آن‌وقت هر دستوری که وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه اتخاذ می‌کنند، جزیره‌ای نخواهد بود و مجمع‌الجزایری همسو خواهیم داشت. در این شرایط ممکن است هر جزیره تک نوازی کند، اما تولید، مجمع‌الجزایری می‌خواهد که صدای واحد داشته باشد و تنها در این شرایط است که حرف تولید به کرسی می‌نشیند. وقتی قرار است تولیدکننده مضطرب باشد، همه ارکان جامعه مضطرب خواهد شد. متاسفانه تا کنون لباسی که قرار بوده بر تن تولید شود، جنس کاغذی داشته است و خیلی زود از بین رفته است، اما متاسفانه لباس بخش بازرگانی ما از جنس مرغوب‌تری تولید شده است. در همه نقاط دنیا صنعت و تولید افتخار بازرگانی است، اما افتخار ما در بخش بازرگانی «واردات» است، یعنی به واقع ما به صنعت دیگر کشورها اهمیت می‌دهیم. تولیدکننده ما باید بداند که اخلاق حرفه‌ای تولید را به‌گونه‌ای به کار بگیرد که بهترین جنس را تولید کند و مردم هم بهای آن را بپردازند. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معتقدم «مردم ما باید ماهیگیری را فرابگیرند، نه ماهی خوری!» یعنی دولت به جای آنکه به مردم یارانه مستقیم بدهد باید به افزایش تولید کمک کند و یارانه‌ را مصرف‌کننده در تولید به دست آورد. بپذیریم وقتی روح مردم با یارانه نقدی عجین شود تلاش‌ها کمرنگ خواهد شد. از سوی دیگر دولت هم باید خدماتی در شان مردم به آنها ارایه دهد.

به‌تازگی به عنوان مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی منصوب شده‌اید. در این خصوص چه برنامه‌هایی دارید؟
از کانون متشکرم که این حکم را برای بنده صادر کرده است، اما بنده سال‌هاست که همراه و مشاور صنعت غذا هستم و افتخار دارم که اندوخته‌های ذهنی‌ام را به کانون و صنعت غذا منتقل نمایم، اما حالا که این رابطه یا یک حکم سندیت یافته، ضمن آنکه کارهای گذشته را انجام می‌دهم، احساس مسوولیت بیشتری خواهم کرد. به اعتقاد من «مشاور» وظیفه دارد آنچه را که می‌داند اعلام کند، اما مدیریت «کانون» مختار به عمل کردن است.
وظیفه همه ارکان صنعت غذا این است که معضلات را از پیش روی کانون بردارند، جوانی و پیری اعضای کانون نباید محل مناقشه باشد، مهم این است که خروجی اندیشه‌ها بر مبنای پیشرفت کانون باشد.

اما صدور این حکم توام با حرف و حدیث‌هایی بود، آیا با توجه به این حکم می‌توانید منشاء اثر بیشتری باشید؟
یک معلم سر کلاس درس تلاش می‌کند حرف‌هایش را روی تخته سیاه بنویسد و من هم در این راستا تلاش خواهم کرد، امیدوارم دیگران هم از تجربیاتم استفاده کنند. این حکم یک مساله ظاهری است، مهم این است که همه ما نسبت به رشد و تعالی صنعت غذا هم‌پیمان باشیم. اعتقاد دارم صنعت غذا و کشاورزی مقدس است و دولت باید به تاسی از تمام دنیا این بخش را در اولویت قرار دهد. کشور ما توانایی حضور موثر در بازار جهانی محصولات کشاورزی و غذایی را دارد و دولت باید این ظرفیت را در نظر بگیرد.

قاعده دموکراسی این است که در هر انتخاباتی عده‌ای پیروز و عده‌ای مغلوب خواهند شد و همگان باید به این قاعده احترام بگذارند، اما در برخی انتخابات شائبه‌هایی پیش می‌آید و عده‌ای که به زعم خودشان اعتقاددارند که آنها باید عضو هیات‌مدیره باشند، دودستگی در تشکل‌ها ایجاد می‌کنند. تداوم این رویه‌ها موجب ایجاد تشکل‌های موازی شده و یا در برخی موارد با کدخدامنشی بزرگان آن بخش کدورت‌ها مرتفع می‌شود. به گمان جنابعالی برای استفاده از پتانسیل کامل صنعت غذا کانون باید کدام روش را برگزیند؟
کشور فرانسه بسیار کوچکتر از ایران است، در این کشور ۶۲ هزار تشکل وجود دارد که اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند.
در زمینه تشکل‌های صنفی یا اتحادیه‌ها درست می‌فرمایید، اما به نظر جنابعالی در کنفدراسیون‌ها و کانون ها هم می‌شود تکثرگرایی و موازی‌کاری را امری طبیعی برشمرد؟ ما ممکن است چند انجمن و اتحادیه لبنی داشته باشیم، اما بپذیریم تنها یک فدراسیون جهانی شیر در دنیا داریم.
ببینید قبول دارم که ما هنوز در حال تمرین دموکراسی هستیم، اما باید پذیرفت وقتی افراد با تفکرهای مختلف زیر یک سقف جمع می‌شوند، اقدام بسیار مهمی است، اما مهم‌تر این است که با یک تفکر از جلسه خارج شوند. در مورد کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی اعتقاد دارم افرادی که هم‌اکنون خارج از هیات‌مدیره کانون هستند، به هیچ وجه از مسوولیت آنها کمتر نشده است، تنها از مسوولیت اجرایی آنها کاسته شده است. بپذیریم که اگر روزی کاپیتان یک کشتی نبودیم،‌ دلیلی وجود ندارد که سوراخی را که مشاهده می‌کنیم نادیده بگیریم، چراکه با غرق شدن کشتی همگی غرق خواهیم شد.

پس از «بهروز» با شعار «باز هم سلام»، «بهرنگ» را روانه بازار کردید، ممکن است نسبت به آخرین وضعیت «بهرنگ» توضیح دهید؟
پس از واگذاری ناخواسته «بهروز» با خرید «بهرنگ» به تمام هم‌صنفانم اعلام کردم که من هنوز هم تولیدکننده‌ام، حتی اگر شرایط را برایم هموار نسازند. پس از رکودی که «بهرنگ» با آن روبه‌رو شده بود، تصمیم گرفتم با تعویض خطوط و همکارانم، ارتقای سالن‌های تولید و کیفیت و … این مجموعه را فعال کنم. روزگاری «بهروز» را از صفر به اوج رساندم، حالا که تجربه بیشتری دارم به طور قطع «بهرنگ» را هم دوباره خواهم ساخت. تنوع در کیفیت و تولید را سرلوحه قرار داده‌ایم. به دولتمردان توصیه می‌کنم که «تولید» را افتخار ملت بدانند، چراکه تولید جلوی بسیاری از نارسایی‌های اجتماع را می‌گیرد، تولید صنعت غذا در بخش کشاورزی ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در سلامت جامعه نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. از دولت می‌خواهیم تنها جاده را بسازد، ماشین، راننده، حمل بار، انرژی ارزان، اشتغالزایی، تولید محصول مرغوب و … با تولیدکننده است، از دولت می‌خواهیم تنها مسیر را مشخص کند، آنگاه هیچ ایرانی بیکار نخواهد ماند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کیفیت

کیفیت forotan (2) forotan

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیدار با هیئت نمایندگان

دیدار با هیئت نمایندگان

_X1A1122

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیدار مدیران برگزیده صنایع غذایی با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام/ هاشمی رفسنجانی در مراسم معرفی شخصیت برتر صنعت غذا حضور می یابد

به گزارش خبرنگار «فود پرس»، در این دیدار دکتر سید محمد حسینی ( رئیس هیات مدیره انجمنن علوم و صنایع غذایی ایران) ، مهندس سید مصطفی هاشمی طبا (مدیرمسئول ماهنامه صنعت غذا) ،مهندس احمد ابراهیمی (مدیرعامل گروه صنایع لبنی صباح) ، مهندس احمد فتح الهی (رئیس شرکت سبزی ایران)، دکتر مجید افلاکی (دبیر انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران) ، بهروز فروتن (موسس گروه صنایع غذایی بهروز) ، شاهرخ ظهیری (موسس گروه صنایع غذایی مهرام) ، مهندس صیادیان (شرکت خوشگوار تهران) ،مهندس نادر مجرد (مدیرعامل شرکت بهرنگ)،  ناصر یغمایی (مدیرعامل گروه صنایع غذایی دینا و پپسی)، دکتر محمد حسین عزیزی (دبیرکل انجمن علوم و صنایع غذایی ایران)، مهندس سید علی رضوی (مدیرعامل شرکت قارچ مهرچین) و احمد صادقیان  (رییس هیات مدیره و مدیرعامل  تک ماکارون) حضور داشتند.

در این دیدارهمچنین مقرر شد مراسم معرفی شخصیت صنعت غذا در سال ۹۲ با حضورحضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شود.


منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیدار نوروزی روسای اتحادیه ها و انجمن‌های صنایع غذایی کشور

دیدار نوروزی روسای اتحادیه ها و انجمن‌های صنایع غذایی کشور در محل کانون انجمن های صنایع غذایی امروز بعد از ظهر با حضور گسترده فعالان صنعت غذا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی، در این دیدار نوروزی بسیاری از دبیران، روسا و نمایندگان انجمن‌های مختلف عضو کانون صنایع غذایی حضور داشتند و هر یک در سخنان کوتاهی ضمن تبریک سال نو به بیان دیدگاه‌های خود درباره آخرین وضعیت صنعت غذا در سال گذشته و امسال پرداختند.

محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی در این دیدار با اشاره به اینکه صنعت غذا باید در سال ۱۳۹۳ برای بهبود سفره مردم تلاش بیشتری کند، گفت: صنعت غذا باید حرفهای خود را با شجاعت و جسارت تمام بیان و مطالبات خود را از دولت درخواست کند که در نهایت بهبود وضعیت صنعت غذا باعث ارتقای تامین غذای موردنیاز مردم خواهد شد.

وی همچنین به نمایندگی از اعضای کانون صنایع غذایی و فعالان این حوزه انصراف فعالان و مدیران صنعت غذا را از دریافت یارانه نقدی اعلام کرد.

همچنین در این دیدار کاوه زرگران، دبیرکل کانون ضمن اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای کانون در سال ۱۳۹۲ به صورت تفکیک شده به بیان فعالیت‌ها و دستاوردها انجمنهای مختلف صنایع غذایی عضو کانون نیز پرداخت.

دبیرکل کانون همچنین با تسلیت درگذشت پدر گرامی جناب آقای مهندس موحد، دبیرکل سابق کانون خبر داد که به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز یکشنبه مورخه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، ابتدای خیابان شهید سیف، مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد که اعضای کانون و روسای اتحادیه و انجمن های صنایع غذایی در این مراسم شرکت خواهند کرد.

همچنین در جریان این دیدار طی حکمی از سوی دبیرکل کانون مهندس بهروز فروتن با توجه به سوابقش به عنوان مسئول مرکز تحقیقات کانون و عملکرد سالیان متوالی که در صنعت غذا داشته است، به عنوان مشاور عالی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و عضو شورای مشورتی منصوب شد.منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بهروز فروتن مشاور عالي كانون صنايع غذايي شد

بهروز فروتن مشاور عالي كانون صنايع غذايي شد

بهروز فروتن مشاور عالي كانون صنايع غذايي شد

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: